turístična destinácija  -e -e ž (í, á) 
turistično trženje 
Je ciljno območje, relevantno za določeno ciljno skupino turistov; je geografsko zaokroženo območje, ki ponuja določen splet turističnih storitev oziroma celovit turistični proizvod, zaradi česar turist to območje izbere za svoj potovalni cilj; je spremenljiva, živa, dinamična entiteta, ki se nenehno spreminja pod vplivom življenjske dobe turističnega proizvoda ali zaradi pritiska povpraševanja (trendi, zunanji vplivi).  
○ Iz odgovorov lahko sklepamo, da je obalni del Istre osnovna turistična destinacija anketirancev, medtem ko predstavlja zaledje pretežno le njeno "popestritev".  
○ Izhodiščna predpostavka naše teze je, da je država specifična turistična destinacija, saj se trži s svojim nacionalnim imenom. 
= turistični cilj (1) 
Angleški prevod: tourist destination, resort area 

Vir: Turistični terminološki slovar - UP ZRS, Vesna Mikolič idr.

Komentiraj slovarski sestavek