bíti sem ST/D, NTDg/Pr, nedov., si je smo ste so sva sta sta

1. bíti1(2) kdo/kaj obstajati, eksistirati (v/na/po/pri/ob čem / kje, kdaj) /kot kdo/kaj / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — (pSam5/Prislk/č/kol): — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xNs/p ž+/– abstr.–/+| + Glagp|E+| (+ p ∩ Sam5/Prislk/č/kol|yRa/M/Č/Kols/p ž+/– abstr.+/–|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzs/p|/ Tak kralj je res bil, Mraz je bil hud, Red je, Kar je je, Ali je kak izhod?, (Tukaj) je jama, (Tukaj) ni jame, (Tedaj) je bila vojna, (Tedaj) ni bilo vojne ; kaj obstajati, eksistirati iz česa , Sam1 — pSam2: Sam1|xNs ž–/+| + Glagp|POS/Msos| + p ∩ Sam2|yVss ž–/+| Je iz kamnov/delov/sestavin ; prim. bívati eksistírati mánjkati obstájati

2. bíti1(2) kaj dogajati se, vršiti se (od—do česa / sredi česa / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / od—do kod / kje / od—do kdaj / kdaj) /kot kdo/kaj / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — (pSam2/5/6/Prislk/č): — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xNdog/p ž–/+ abstr.+/–| + Glagp|E+|Mo (+ p ∩ Sam2/5/6/Prislč/k|yM/Č/IM/IČ/CM/CČ/Radog/p ž–/+|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzdog/p|/ (V Kamniku) je bil semenj, Proslava bo (v nedeljo), (Tedaj) ni bilo vojne, (V njem) je bil nemir, Bilo je (sredi prireditve / med prireditvijo) ; prim. bívati odvíjati se pojávljati se potékati trájati

3. bíti2 kdo/kaj nahajati se sredi česa / v/na/po/ob/pri čem / pred/med/nad/pod/za čim / kod/kje /kot kdo/kaj / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — pSam2/5/6/Prislk: — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xNs/p ž+/–| + Glagp|POS/Mso| + p ∩ Sam2/5/6/Prislk|yM/Ras/p ž–/+| /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzs/p|/ Hiša je sredi polja, V vodi je kisik, V knjigi so napake, Domači so na zabavi, Otroci so doma, Za gozdom je travnik ; kdo/kaj imeti v kom/čem / kje , Sam1 — pSam5/Prislk V vsakem človeku je nekaj dobrega kdo/kaj udeleževati se na/v/pri čem / kje , Sam1 — pSam5/Prislk Bil je na proslavi/zabavi, pri pouku/sestanku ; prim. ležáti sedéti slonéti státi (stojím) tičáti viséti

4. bíti1 v oslabljenem pomenu kdo/kaj imeti stanje, lastnost (brez/od) koga/česa / proti komu/čemu / za/ob koga/kaj / s kom/čim /kot kdo/kaj / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1: — pSam2–4/6' — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xNs/p ž+/–| + Glagp|St/L|Mo + p ∩ Sam2–4/6'|yRas/p ž abstr.+| /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzs/p|/ Je brez pameti, Je od brata, /Kot deklarirani nazadnjak/ je proti razvoju, Je za napredek, /Kot nezaželjen/ je /praktično/ ob vse imetje, Je s šibkimi

5. bíti0 brezos., v oslabljenem pomenu označeno kaj /kot kdo/kaj / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , — Sam1'/Prisln'/Povdk — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Glagp3os.|POS/St/L| + Sam1'/Prisln'/Povdk|wLs/p/dog| /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzs/p|/ Bilo je mraz/škoda/čudno/prav, Bilo je tema /kot v rogu/

6. bíti1 brezos., v oslabljenem pomenu označena naklonskost komu/čemu /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam3: — Sam4'/Prislk'/Nedol — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam3|xNs/p ž+/–| + Glagp|N|(Mo) + Sam4'/Prislk'/Nedol|wLs/p| /+ kotSam1 /Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzs/p|/ Tu mu je biti, Tu mu ni (za) biti, Temu ni za pomagati, Je (mu) kaj delati, Je (mu) kam iti

7. bíti1 v pomožniški vlogi, kot vez kdo/kaj označen /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1/3/6: — Sam1'/Pridk' — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1/3/6|xNs/p ž+/–| + Glagv + Sam1'/Pridk'|wLs/p| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzs/p|/ Dekle je učiteljica, Dekle je vešče slovenščine, Dekle je pridno/šolsko, Dekle je tiho, To je veliko, Dekle je dolžna veliko denarja, Tu mu ni dobro, Z njim je dolgčasVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek