čákati -am ST/D, NTDg/Pr, nedov., čákajte in čakájte; čákala in čakála

1. čákati3 kdo/kaj biti, nahajati se sredi česa / v/na/ob/pri čem / pred/med/nad/pod/za čim / kje / kdaj / koliko časa (za/na) koga/kaj , Sam1 — pSam2/5/6/Prislk/č/kol — (p)Sam4: Sam1|xNs/p ž+/–| + Glag|POS/Mso|Mo + p ∩ Sam2/5/6/Prislk/č/kol|zM/Č/Kols/p ž–/+| + (p) ∩ Sam4|yRas/p ž+/– abstr.–/+| Pacienti čakajo zdravnika, Potniki na parkirišču čakajo (na) avtobus, V vrsti čakajo (za) vstopnice, Police čakajo v kontejnerju na/za odvoz ; prim. nahájati se obstájati státi

2. čákati2 kdo/kaj usmerjati se na kaj , Sam1 — (p)Sam4/S: Sam1|xNs/p ž+/– abstr.–/+| + Glag|St/Pro(CM)|(Mo) + (p) ∩ Sam4/S|yC/Na/Ras/p ž–/+ abstr.+/–| Čaka na službo, Čaka, da bo operiran, Čaka (na) pomlad, Čaka (na) odgovor, Čaka, kaj bo, pren. Prošnje čakajo (na) rešitev, Poljščine čakajo (na) dež ; prim. namérjati se usmérjati se

3. čákati2 kdo/kaj ne začeti takoj s čim /koliko časa/ , Sam1 — pSam6: — /Prislč/kol/: Sam1|xNs/p ž+/–| + GlagFz|POS/Mso|Mo + p ∩ Sam6|yVs/Ras/p ž–/+ abstr.+/–| /+ Prislč/kol|wKols/p|/ Mati /predolgo/ čaka s kosilom, Z otvoritvijo ceste še čakajo, /Dolgo/ čaka s plačilom, Gradnja vodovoda še čaka ; prim. mirováti státi

4. čákati2 kaj biti namenjeno, določeno za koga/kaj , Sam1 — Sam4: Sam1|xNs/p ž abstr.+/–| + Glag|POS/Mso| + Sam4|yRas/p ž+| Čakajo jih še težke naloge, Gozd čaka žalostna usoda, Ne čaka ga nič dobrega, Čaka ga topla soba

5. čákati1(2) pog. knj. kaj biti uporabno, užitno (do česa / na/po/v/pri čem / s/med čim / do kdaj/koliko časa) , Sam1 — (pSam2/5/6/Prislč(F)/kol): Sam1|xNs/p ž+/–| + Glag|POS/Mso| (+ p ∩ pSam2/5/6 / Prislč(F)/kol|yČ/Kols/p ž|) Ta jabolka čakajo (do drugega leta), Krompirjeva jed ne čaka, To pecivo čaka (dalj časa) ; prim. státi trájati

6. čákati1(2) pog. knj. kaj ne biti uporabno, užitno zaradi določenih lastnosti (do česa / na/po/v/pri čem / s/med čim / do kdaj/koliko časa) , Sam1 — (pSam2/5/6/Prislč(F)/kol): Sam1|xNs/p ž+/–| + Glag|POS/Mso| (+ p ∩ Sam2/5/6 / Prislč(F)/kol|yČ/Kols/p ž|) Solata naj (malo) čaka, Testo naj čaka (pol ure), Masa naj čaka (nekaj dni) ; prim. státi ustáti se

lov. čákati2 kdo/kaj usmerjati se na kaj , Sam1 — Sam4: Sam1|xNs/p č+| + Glag|St/Pro(CM)| + Sam4/S|yC/Ras/p ž+| Čakajo medvedaVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek