divjáti -ám PPr/C/Dg nedov.

1. divjáti1 v posplošenem pomenu kdo/kaj neprenehoma in prehitro brez prekinitve premikajoč se, vrteč se delovati /brez česa / s čim /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xNp ž+| + Glag|Mso| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzp|/ Že cel dan divja /brez pravega cilja/, Motor divja /s preveč obrati/, /Tako brezglavo/ divja /, da se bo še ubil/, Divja /, da je že ves poten/, čustv. Pri delu kar divja ; prim. delováti čustv. furijáti íti krožíti/króžiti premíkati se têči vrtéti se

2. divjáti2(3) v posplošenem pomenu kdo/kaj neprenehoma in prehitro premikati se (komu/čemu) iz/z/od/mimo/okoli/okrog koga/česa / proti komu/čemu / v/na/skozi/čez koga/kaj / po/ob čem / pred/za/pod/nad/med kom/čim / kod/kje /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — (Sam3) — pSam2–6/Prislk: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xNp ž+| + Glag|Mso| (+ Sam3|yN/Prep ž|) + p ∩ Sam2–6/Prislk|yCM/Potp ž–/+| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzp|/ /Neprevidno/ je divjal po prehodu za pešce, Vsak je divjal v mesto, Žival (mu) je /dobesedno/ divjala proti puškini cevi, Divjal je po mestu /kot utrgan/, Stražar je divjal pred njim, Divjal je mimo nas, Kri (mu) je divjala po telesu, brezos. V prsih (mu) je kar divjalo /zaradi presenečenj/ ; prim. čustv. furijáti krožíti/króžiti têči

3. divjáti2 kaj nastopati, pojavljati se z veliko silo od—do/sredi česa / za/čez/v koga/kaj / v/na/pri/ob čem / med/pred/nad/pod čim / kje / od—do kod/ od—do kdaj / kdaj / koliko časa /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — pSam2/4–6/Prislk/č/kol: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xNdog/p ž abstr.+/–| + Glag|E+|(Mo) + p ∩ Sam2/4–6/Prislk/č/kol|yM/IM/CM/Č/IČ/CČ/Ra / Koldog/p ž abstr.+/–| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzdog/p|/ V dolini divja veter že nekaj dni, Poleti v naših krajih /pogosto/ divja neurje s točo, V njem divja strast, brezos. V njem je /strašno/ divjalo ; v oslabljenem pomenu , Sam1' — pSam2/4–6 / Prislč/kol Divjal je boj za človeško življenje ; prim. dogájati se nadaljeváti se obstájati potékati razvíjati se têči trájati

4. divjáti1 čustv. kdo kazati svojo jezo, togoto /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xNdog/p ž+/–| + Glag|De(L)| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzdog/p|/ Divja /kot obseden/, Divjali so /kot najhujši pijanci, brez vseh predsodkov/ ; prim. jezíti se razgrájati togotíti/togôtiti se

5. divjáti1 čustv. kaj preveč hitro, nepravilno rasti /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xNdog/p ž abstr.–/+| + Glag|Mso| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzdog/p|/ Korenje in solata /kar preveč divjata/, pren. Zadnje čase cene /neukrotljivo/ divjajo ; prim. bohôtiti se košátiti se rástiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek