držáti -ím ST/DNTDg/PrTDe/Dg/Pr nedov.

1. držáti2 kdo/kaj imeti z rokami oprijeto (za) kaj /za koga/kaj / v kom/čem / s čim / kako/ , Sam1 — (p)Sam4: — /pSam4–6/Prisln/: Sam1|xV/Np/s č+| + Glag|Mso|(Mo) + (p) ∩ Sam4|yRap/s ž+/–| /+ p ∩ Sam4–6/Prisln|wNp/s|/ Ves čas je držal (za) kozarec, /Krohotaje/ so se držali za trebuhe, Otroka je držala /v naročju/, Držal ga je /kakor v kleščah/, Držal je že (za) kljuko, Ne zna držati kose, Otroka je naučil držati svinčnik, /Dobro/ ga drži, da ti ne uide, Držita se /za roke/, Drži se, da ne bi padel

2. držáti2 kdo/kaj povezovati koga/kaj /v kom/čem / kako/ , Sam1 — Sam4: — /pSam4/5/Prisln/: Sam1|xPv/Np/s ž+/–| + Glag|Mso| + Sam4|yRap/s ž+/–| /+ p ∩ Sam4/5/Prisln|wNp/s|/ Led drži kamenje /skupaj/, Vezi so /trdno/ držale, Žeblji /čvrsto/ držijo, Trak je držal cvetje /v šopku/, čustv. Čeprav je bil bolan, je še držal kmetijo /trdno skupaj/ ; prim. povezováti

3. držáti3 v posplošenem pomenu kdo/kaj imeti kaj v/na/pri/ob čem / pod/nad/med/pred čim / kje / kdaj /s čim/kako/koliko/ kljub delovanju nasprotne sile , Sam1 — Sam4 — pSam5/6/Prislk/č: — /pSam6/Prisln/kol/: Sam1|xPv/Np/s ž+/–| + Glag|Mso|Mo + Sam4|yRa/Vsp/s ž+/– abstr.–/+| + p ∩ Sam5/6/Prislk/č|zRa/M/Čp/s ž+/– abstr.–/+| /+ p ∩ Sam6/Prisln/kol|wN/Kolp/s|/ /Komaj/ je držal tram pokonci, /S kolom/ je držal škaf pod vodo, Sneg je premehak, da bi nas držal, Fant je držal dekle v objemu, Držal je roke na hrbtu, Otrok kar naprej drži prst v ustih, Že od včeraj ga držijo na policiji, Dekle je držalo znanca v spoštljivi razdalji, Knjigo drži /narobe/, Krč ga že spet drži, tokrat v nogi ; prim. obvladováti ohránjati tajíti zadrževáti

4. držáti3 v posplošenem pomenu kdo/kaj lastnostno določati kaj skozi/v kaj / v/na/pri/ob čem / pod/nad/med/pred čim / kdaj/kje/kod /s čim/kako/koliko/ kljub delovanju nasprotne sile , Sam1 — Sam4 — pSam4–6/Prislč/k: — /pSam6/Prisln/kol/: Sam1|xPv/Np/s ž+/–| + Glag|Mso|Mo + Sam4|yVsp/s ž abstr.| + p ∩ Sam4–6/Prislč/k|zRa/Č/Mp/s ž+/– abstr.–/+| /+ p ∩ Sam6/Prisln/kol|wN/Kolp/s|/ Potrošnjo držijo v mejah realnih možnosti, Repertoar so držali na visoki umetniški ravni, Med epidemijo držijo strogo nadzorovano čistočo, Med tednom ji pričeska /odlično/ drži, Pri plesu /dobro/ držijo ritem, To blago v različnih vremenskih razmerah drži barvo, Konzervirana zelenjava drži čvrstost in barvo skozi vso zimo ; prim. obvladováti ohránjati vzdrževáti

5. držáti2 žarg., v posplošenem pomenu kdo/kaj zaradi kakega namena ohranjati kaj /na/pri/ob čem / s čim/kako/koliko/ , Sam1 — Sam4: — /pSam5/6/pSam6/Prisln/kol/: Sam1|xPv/Ndog/p ž+/–| + Glag|De(Mso)| + Sam4|yRadog/p ž+/–| /+ p ∩ Sam5/6/Prisln/kol|wN/Kolp/s|/ Poleg goveje živine drži še ovce in koze, Ne držijo več služinčadi, Tega artikla ne držijo več, Blago držijo /na zalogi/ ; prim. gojíti ohránjati prodájati vzdrževáti

6. držáti1(2) pog. knj. kdo/kaj trajati (koliko časa / do kdaj) , Sam1 — (PridkolSam2/Prislč/kol): Sam1|xPv/Ndog/p ž+/–| + Glag|E+/– T E–/+| (+ PridkolSam2/Prislč/kol|yVs/Čdog/p|) Deževje je držalo (tri tedne), Lepo vreme bo držalo (do konca tedna) ; prim. trájati

7. držáti1 kdo/kaj ne dajati možnosti prehoda /kako/ , Sam1: — /Prisln/: Sam1|xN/Pvs ž| + Glag|St (Mso/L+/– T Mso/L–/+)| /+ Prisln|wNs|/ Bazen /dobro/ drži, Čevlji sploh ne držijo, Lonec /slabo/ drži, Ne mara na javno stranišče, vedno drži do doma

8. držáti2 kdo/kaj imeti zmožnost za kaj / koliko česa / koliko , Sam1 — Sam4/PridkolSam2/Prislkol: Sam1|xNs/p ž+/–| + Glag|E+/– T E–/+| + Sam4/PridkolSam2/Prislkol|yVs/Kols/p ž| Posoda drži malo manj kot pet litrov, Sod drži premalo

9. držáti1 kaj biti v skladu z resničnostjo /kako/koliko/ , Sam1: — /Prisln/kol/: Sam1|xNdog/p ž abstr.| + Glag|E+| /+ Prisln/kol|wN/Koldog/p|/ Vabilo še /vedno/ drži, Ta načela v družbi še držijo, Vremenske napovedi /malokdaj/ držijo, čustv. Njegova /po navadi/ drži ; prim. ohránjati se trájati veljáti

10. držáti2 nav. v zvezi z beseda, obljuba kdo/kaj dati besedo, obljubo , Sam1 — Sam4: Sam1|xNdog/p č+| + Glag|E+| + Sam4|yVsd ž abstr.| Držijo besedo, Drži obljubo ; prim. ohránjati upoštévati

11. držáti2 pog. knj. kaj biti speljan od—do/iz/mimo koga/česa / h komu/k čemu čez/skozi/v/na koga/kaj / po/ob kom/čem / kam/kod , Sam1 — pSam2–5/Prislk: Sam1|xV/Nd ž+/–| + Glag|Mso|Mo + p ∩ Sam2–5/Prislk|zC/CM/Pots ž–/+| Cesta drži mimo šole, Vrata držijo v sprejemnico, Most drži čez reko, Stopnice držijo navzdol, Steza drži od vrta do hiše ; prim. peljáti usmérjati vodíti

12. držáti2 pog. neknj., v oslabljenem pomenu kdo/kaj opravljati, upravljati, organizirati koga/kaj v/na čem/s/pod/nad/med/pred/za čim , Sam1 — Sam4: — pSam5/6': Sam1|xNs/p č+| + Glag|P|Mo + p ∩ Sam4|yRa/Vss/p ž+/– abstr.–/+| + p ∩ Sam5/6'|wSt/L| Stroj drži v popravilu, Gospodinjstvo drži v redu, Drži prijatelja na hrani, Stanovanje držijo v družbeni lasti ; prim. iméti oprávljati organizírati uprávljati

lov. držáti1 kdo/kaj dajati možnost za odstrel , Sam1: — /Prisln/: Sam1|xN/Pvs ž| + Glag|St (Mso/L+/– T Mso/L–/+)| /+ Prisln|wNs|/ Divjad /dobro/ drži, Pes /dobro/ držiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek