poskúsiti -im tudi poizkúsiti -im Rz dov.

1. poskúsiti1 z nedoločnikom kdo/kaj prizadevati si uresničiti dejanja /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi/iz česa / kljub komu/čemu / za koga/kaj / v/pri/ob/na kom/čem / s/med/pod čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1: — Nedol — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xVd ž+/–| + Glag|N| + Nedol|wVsd abstr.| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzd|/ Poskusil je odpreti vrata, Poskusila se je vesti normalno, Poskusila je gibati s prsti, Poskusil je lepše ravnati z njimi, Poskusila je zadevo pomensko opredeliti ; prim. potrudíti/potrúditi se preizkúsiti prizadéti si

2. poskúsiti2 v posplošenem pomenu kdo/kaj poskusno uporabiti kaj 'lastnost, tvarino' /v/pri/ob/na kom/čem / s/med/pod čim / kako/koliko/ , Sam1 — Sam4/S: — /pSam5/6Prisln/kol/: Sam1|xV/Nd ž+/–| + Glag|De| + Sam4/S|yPr/Ra/Vsd ž abstr.–/+| /+ p ∩ Sam5/6/Prisln/kol|wN/Kold|/ Novo cepivo so /previdno praktično/ poskusili /na živalih/, /Brezobzirno/ so poskusili, koliko zmore njegova potrpežljivost, /Testno/ je poskusil, koliko vzdrži novospletena vrv, /S testi/ so /nenajavljeno/ poskusili znanje učencev ; prim. izzváti preizkúsiti prevériti stestírati

3. poskúsiti2 nav. čustv., v posplošenem pomenu kdo/kaj spoznati kaj /kako/koliko/ , Sam1 — Sam4/S: — /Prisln/kol/: Sam1|xV/Nd ž+/–| + Glag|De| + Sam4/S|yVsd ž abstr.| /+ Prisln/kol|wN/Kold|/ /Dodobra/ je poskusil njegovo čudno vedenje in odzive, To vedo najbolje tisti, ki so sami vse poskusili, Ni še poskusil, kaj je prava revščina ; prim. doživéti občutíti/občútiti okúsiti preizkúsiti prevériti spoznáti stestírati začutíti/začútitiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek