têči têčem PPr/C/Dg, nedov., têci tecíte

1. têči2(3) v posplošenem pomenu kdo/kaj neprenehoma premikati se (komu/čemu) iz/z/od/mimo/okoli/okrog koga/česa / proti komu/čemu / v/na/skozi/čez koga/kaj / po/ob čem / pred/za/pod/nad/med kom/čim / kje/kod /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — (Sam3) — pSam2–6/Prislk: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xNp ž+| + Glag|Mso| (+ Sam3|yN/Prep ž|) + p ∩ Sam2–6/Prislk|yPotp ž| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzp|/ Tekel je po prehodu za pešce, Žival je tekla proti lovcu, Stražar je tekel pred njim, Tekel je mimo nas, Žito teče v posodo, Sava teče v Donavo, Ob predsednikovem avtomobilu sta tekla dva varnostnika, Po strmini so tekli kar po vseh štirih, Po ceveh teče plin, Električni tok teče po žici, Kri /preagresivno/ teče od srca po vsem telesu, brezos. Iz rane (mu) teče, Pogosto (mu) teče iz nosu, Ob odjugi /leno/ teče oz. bolj samo kaplja s streh ; prim. íti krožíti/króžiti premíkati se

2. têči1 v posplošenem pomenu kaj neprenehoma brez prekinitve premikajoč se, vrteč se delovati /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xNp ž+| + Glag|Mso| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzp|/ Kolesa /dobro in namazano/ tečejo, Kolovrat še vedno /gladko/ teče, Motorji nekam /ropotajoče/ tečejo, Navita ura teče ; prim. delováti íti krožíti/króžiti premíkati se vrtéti se

3. têči2 kaj obstajati, dogajati se od—do/sredi česa / za koga/kaj / med/pred čim / od—do kdaj / kdaj / koliko časa , Sam1 — pSam2/4/6 / Prislč/kol: Sam1|xNdog/p ž abstr.| + Glag|E+|(Mo) + p ∩ Sam2/4/6 / Prislč/kol|yČ/IČ/CČ/Ra /Koldog/p ž| Pogajanja so tekla ves mesec, Proslavljanje je teklo tri dni, Pouk teče od osmih do enih ; v oslabljenem pomenu , Sam1' — pSam2/6 / Prislč/kol Tekel je boj za človeško življenje, Ravno sedaj teče predvajanje njegovega filma ; prim. dogájati se obstájati trájati

4. têči1 kaj dogajati se, potekati brez prekinitve /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xNdog/p ž abstr.| + Glag|E+|(Mo) /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzdog/p|/ Misli in stavki /gladko/ tečejo, Življenje teče /dalje/, Pripoved oz. zgodba /nepretrgoma/ teče, Vse teče ; prim. dogájati se nadaljeváti se potékati razvíjati se trájati

5. têči2 pog. knj. kaj biti speljan od—do koga/česa / h komu/k čemu čez/skozi/v/na koga/kaj / po/ob kom/čem / kam/kod , Sam1 — Sam2–5/Prislk: Sam1|xNs ž| + Glag|Mso|Mo + p ∩ Sam2–5/Prislk|yIM/CM/Pots ž| Železnica teče mimo kraja, Cesta teče čez hrib, Daljnovod teče po dolini, Vrstice tečejo od roba do roba, Plitke gube tečejo od ust proti bradi ; prim. íti peljáti potékati spúščati se

6. têči1 pog. knj. kaj brez prekinitve slediti si /po/ob/v/med kom/čem / s/pred/nad/pod/med čim / kako/ , Sam1: — /Sam5/6/Prisln/: Sam1|xNs ž abstr.+/–| + Glag|Mso| /+ p ∩ Sam5/6/Prisln|wNs|/ Oznake tečejo po abecednem redu, Lihe hišne številke tečejo po drugi strani ulice ; prim. nízati se razporéjati se sledíti si

7. têči1(2) kdo/kaj hitro gibati se, premikati se (mimo/od—do/iz/okrog koga/česa / proti komu/čemu / v/na/skozi/čez koga/kaj / po/ob čem / pred/med/za kom/čim / kod / od—do kod / kje / kam) /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — (pSam2–6/Prislk): — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xNp ž+/–| + Glag|Mso| (+ p ∩ Sam2–6/Prislk|yPotp ž|) /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzp|/ Kar teče že /brez bergel/, Ljudje so tekli (mimo izložbe), Tekli so (od mesta do mesta), Tekel je (okrog hiše), Tekli so (po cesti, po blatu), Tekla je (po sobi gor in dol), Tekla je (domov), Tu se je teklo /navkreber/, Tekla je /ob kolesu/ ob palici/ po prstih/ po rokah / s palico/, nav. čustv. Čas teče, Dnevi tečejo ; prim. bežáti gíbati se hitéti hodíti

8. têči1 kdo gojiti, ukvarjati se s tekom /za koga/kaj / po/ob/v/med kom/čem / s/pred/nad/pod/med čim / kako/ , Sam1: — /Sam4–6/Prisln/: Sam1|xNp ž| + Glag|Mso| /+ p ∩ Sam4–6/Prisln|wNp|/ Tekel je državnem tekmovanju, Tekel je /za stavo/, Teklo je deset tekmovalcev ; prim. nastópati tekmováti trenírati

9. têči2 nav. čustv. kdo/kaj premikati se h komu/k čemu / na/v kaj / kam , Sam1 — pSam3/4/Prislk/Na: Sam1|xNp ž+| + Glag|Mso|Mo + p ∩ Sam3/4/Prislk/Namen|yCM/Nap ž–/+ abstr.+/–| Vsak dan teče na pokopališče, Zjutraj je tekel v mesto po opravkih, Kar tekli so na Triglav, Tekla je k sorodnikom na obisk, Tekli so v bolnico na pregled, Tekel je v gostilno h kozarcu, Tekel je v gozd po drva, Tekel je v mesto nakupovat, Tekel je na predavanje in potem še na sestanek ; v oslabljenem pomenu kdo/kaj izraža usmerjenost k čemu / na/v/po kaj / kam , Sam1 — pSam3/4'/Namen: Sam1|xNp ž+| + Glag|Fz|Mo + p ∩ Sam3/4'/Namen|wCM/Nap| Tekel je k izpitu, Po kosilu je tekel na sprehod, Tekel je na operacijo, Tekel je kosit, Večkrat so dosebesedno tekli plesat ; prim. hitéti íti

šport. têči2 kdo zelo hitro premikati se glede na kaj / koliko česa /kako/na koliko česa / pod/nad koliko česa/ , Sam1 — PridkolSam2: — /pPridkolSam2/6/Prisln/kol/: Sam1|xNp ž+/–| + Glag|Mso| + PridkolSam2|yPotp ž abstr.+/–| /+ p ∩ PridkolSam2/6/Prisln/kol|wN/Kolp|/ Teče sto metrov /pod desetimi sekundami/, V tej disciplini tečejo /na deset kilometrov/Vir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek