veljáti -ám ST/DNTDg/Pr nedov.

1. veljáti2 kaj imeti pravno moč, veljavo od—do/sredi česa / med/pred čim / od—do kdaj / kdaj / koliko časa , Sam1 — pSam2/6/Prislč/kol: Sam1|xNdog/p ž| + Glag|E+|(Mo) + p ∩ Sam2/6/Prislč/kol|yČ/IČ/CČ/Ra /Koldog/p ž| Predpis velja od novega leta, Prepoved ne velja med počitnicami, Zakon velja do preklica, Vozovnica velja samo en dan, Potni list ne velja več ; prim. držáti trájati

2. veljáti1 kaj držati /kako/koliko/ , Sam1: — /Prisln/kol/: Sam1|xNdog/p ž abstr.| + Glag|E+| /+ Prisln/kol|wN/Koldog/p|/ Vabilo še /vedno/ velja, Njihovo mnenje tudi /nekaj/ velja, Vremenske napovedi /malokdaj/ veljajo, čustv. Njegova mora veljati ; prim. držáti trájati

3. veljáti1 kaj biti upoštevano, uporabljano /kako/koliko/ , Sam1: — /Prisln/kol/: Sam1|xNdog/p ž abstr.| + Glag|E+| /+ Prisln/kol|wN/Koldog/p|/ Ta načela v družbi še veljajo, Velja samo dokaz ; prim. držáti ohránjati se

4. veljáti2 kaj biti namenjeno komu/čemu , Sam1 — Sam3: Sam1|xNdog/p ž abstr.+/–| + Glag|E+| + Sam3|yRa/Vsdog/p ž–/+ abstr.+/–| Iskrena zahvala velja vsem, Pozornost velja vsem aktualnim dogodkom ; prim. držáti trájati

5. veljáti1 brezos., čustv. izražati nujnost, potrebnost uresničiti kaj , —: Nedol: Glag|N| + Nedol + Sam4/S|yVsdog/p| To zanimivost velja videti, Tega človeka bi si veljalo zapomniti, Velja poudariti, da sam ni bil zraven

6. veljáti2 kdo/kaj imeti koliko česa / koliko , Sam1 — PridkolSam2/Prislkol: Sam1|xNs/p ž–/+ abstr.–/+| + Glag|P| + PridkolSam2/Prislkol|yKols/p ž–/+| Tak avto velja sto tisoč evrov, Študij otrok jih velja dve povprečni plači mesečno ; prim. státi vrednôtiti se

ekon. veljáti1 kaj držati /kako/koliko/ , Sam1: — /Prisln/kol/: Sam1|xNdog/p ž–/+| + Glag|E+| /+ Prisln/kol|wN/Koldog/p|/ Cena velja /franko/Vir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek