Ἄβαντες, ων, οἱ prvi prebivalci otoka Evboje (Ἀβαντίς).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek