ἀ-βέβαιος 2 netrden, nestalen, nestanoviten, negotov, nezanesljiv; ἐν τῷ ἀβεβαίῳ (ἐξ ἀβεβαίου) na nevarnih tleh.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek