ἀ-βοήθητος 2 (βοηθέω) ki se ne da rešiti, brez pomoči, neozdravljiv.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek