ἄ-βουλος (βουλή) kdor si ne zna ne svetovati, ne pomoči 1. nepremišljen, neumen. 2. vnemaren, nebrižen, brez skrbi, ne skrbeč (τινί za koga).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek