Ἄβῡδος, Abid, mesto ob Helespontu nasproti Sestu; preb. ὁ Ἀβυδηνός.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek