ἀγέλη, [Et. ἄγω, vodim, gonim, ženem; tvorba kakor lat. agolum, pastirska palica.] 1. čreda, dat. ep. ἀγέληφι v čredi (čredo). 2. pren. krdelo, četa, oddelek.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek