ἀγερμός, ἄγερσις, εως, ἡ ion. (ἀγείρω) zbiranje (vojske), nabor; ἄγερσιν στρατοῦ ποιεῖσθαι vojsko zbirati.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek