ἄ-γευστος 2 (γεύομαι) kdor ni pokusil česa, kdor česa ne pozna, neizveden v čem (τινός).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek