ἄγη, ἡ (ἄγαμαι) ep. ion. poet. 1. strmenje, čudenje. 2. zavist, sovraštvo.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek