ἀγησί-χορος 2 dor. = ἡγησίχορος (ἡγέομαι) kor vodeč, koru zapovedujoč.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek