ἁγιασμός, ὁ (ἁγιάζω) posvečenje, posvečevanje NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek