ἀγνωμοσύνη, ἡ (ἀγνώμων) 1. nevednost, neizkušenost, nepremišljeno ravnanje, nerazumnost, nesporazumljenje. 2. a) brezobzirnost, krivica; trmoglavost, trdovratnost, upornost; b) nehvaležnost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek