ἅγος, ους, τό sveti strah, sprava, očiščenje; ὡς ἅγος (ἐστίν) kolikor je treba za spravo.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek