ἀ-γράμματος 2 (γράμμα) kdor ne zna pisati (in brati), neuk, neizobražen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek