ἀγρό-νομος 2 poet. kjer se zverjad pase, selski (πλάκες).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek