ἀγώνισμα, ατος, τό (ἀγωνίζομαι) 1. tekma; boj, pravda. 2. a) junaško delo; b) bojna nagrada, bojna cena. 3. a) ἀ. ἐς τὸ παραχρῆμα znamenito delo za trenotek; b) za nagrado spisana igra.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek