ἀδελφός 3 (voc. ἄδελφε) [Et. copul. in δελφύς = uterus, sorojeni] bratovski, sestrinski; podoben, enak, soroden, soglasen; subst. brat; NT stričnik, sorodnik, sovernik.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek