ἀ-εικίζω ep. poet., at. αἰκίζω 1. grdo ravnam s kom, sramotim, zasramujem koga, mučim, trpinčim. 2. popačim, nagrdim, τινά.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek