ἀεί-μνηστος 2 (μιμνῄσκω) vedno se spominjajoč, večen, nepozaben.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek