ἄ-ελπτος 2 (ἐλπίς) nenaden, nepričakovan, ἐξ ἀέλπτου nenadno; οὐκ ἔστιν ἄελπτον οὐδέν biti moram na vse pripravljen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek