ἀζᾰλέος 3 (ἄζα) ep. poet. suh, ovenel, vel; βοῦς iz suhih volovskih kož narejen ščit; ὄρος brez vode.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek