ἀ-ζήμιος 2 (ζημία) 1. nekaznovan, brez kazni, nedolžen. 2. neškodljiv, ne kaznujoč, ἀχθηδόνες.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek