ἀηδία, ἡ (ἀηδής) neprijetnost, neznosnost, zoprnost; nejevolja, mržnja, črt; sovraštvo, prepir NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek