ἀθετέω (θετός, τίθημι) 1. odpravljam, odstranjujem, odklanjam, zametujem, NT. 2. izneverim se πίστιν, prelomim νόμον NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek