ἀθλο-θέτης, ου, ὁ (τίθημι) reditelj, sodnik v bojnih igrah.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek