ἀ-θῠρόγλωττος 2 ἀ-θυρόστομος 2 poet. (θύρα, γλῶττα oz. στόμα), blebetav, jezičen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek