ἀ-θῷος 2 (θῳή) 1. nekaznovan, brez kazni, nepoškodovan, siguren. 2. nedolžen NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek