Αἰακός, Zevsov sin, kralj na Ajgini, po smrti sodnik v podzemlju.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek