αἰγι-κορεύς, έως, ὁ (κορέννυμι) kozji pastir; οἱ αἰγικορεῖς ime stare atiške file.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek