Αἴγῑνα, ης, ἡ otok v saronskem zalivu; preb. ὁ Αἰγινήτης, ου; adi. Αἰγιναῖος, 3.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek