Αἴγυπτος, Egipt; ὁ Αἴγυπτος = Nil; Αἰγύπτιος, 3 egiptovski; Αἰγύπτιος Egipčan; Αἰγυπτία (χώρα) egiptovska dežela, Αἰγυπτιστί egiptovsko, v egiptovskem jeziku, Αἴγυπτόνδε v Egipt.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek