αἱματηρός 3 in 2 (αἷμα) krvav, okrvavljen; krvaveč; στόνος tožba (tarnanje) radi krvave rane; φλόξ kakor kri rdeč.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek