αἰν-ᾰρέτης, ου, ὁ (αἰνός, ἀρετή) ep. strašno hraber, junak-nesrečnik.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek