αἰσχρολογία, grdo (nečedno) govorjenje, kvante NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek