Αἰτωλία, dežela v srednji Greciji; preb. ὁ Αἰτωλός, adi. Αἰτώλιος, -ωλικός 3 fem. Αἰτωλίς, ίδος.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek