ἀκ-ᾰ́κητα, ὁ (ἄκακος) ep. osrečevalec, rešitelj, pomočnik.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek