ἀ-κήδεστος 2 (κήδω) 1. neoskrbljen, zanemarjen; nepokopan. 2. brezskrben. – adv. -έστως neusmiljeno, brezobzirno, brezsrčno.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek