ἄ-κληρος 2 (κλῆρος) brez dediščine ali deleža, siromašen, ubog.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek