ἀ-κμής, ῆτος, ὁ, ἡ (κάμνω) ep. poet. spočit, čil, neutrujen; neutrudljiv ταῦρος.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek