ἀκρᾰσία, ἀκρᾰ́τεια ἡ (ἀκρατής) nevzdržnost, nezmernost, razuzdanost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek