ἀκρο-κελαινιόων (κελαινός) ep. na površju temen, temnih valov.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek