ἀκρο-τελεύτιον, τό (τελευτή) konec, zadnje besede μαντείου, konec stiha (verza).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek